Selamat Datang

BURSARY
"Providing the best financial services"


Announcement

Security Policy

Dasar Keselamatan

 

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Activity

team work 2

KASTURI                               KESELAMATAN
KIK
5S
PORTAL

Internal Support Link

ICON APLIKASI ATAS TALIAN

UMP Staff Directory
E-Mail
UMP Web

Online Application

 ump epayment

 

Contact Us

PEJABAT BENDAHARI                    

Canseleri Tun Abdul Razak 
Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan Pahang

Tel        :  09-424 5300
Fax       :  09-424 5333
hp:/www.ump.edu.my/

Icon UMP Helpdesk