Selamat Datang

 JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Pemakluman Terkini

Security Policy

Dasar Keselamatan

 

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Aktiviti

team work 2

KASTURI                                    KESELAMATAN
KIK
5S
PORTAL

Aplikasi atas talian

 ump epayment
 

 

Hubungi Kami

JABATAN BENDAHARI                    

Canseleri Tun Abdul Razak 
Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan Pahang

Tel        :  09-424 5300
Fax       :  09-424 5333
http://www.ump.edu.my/

Icon UMP Helpdesk