JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Borang Bhg. Pembayaran

 1. Borang A Permohonan Perjalanan Ke Luar Negara
 2. Borang Akuan Penerimaan Tunai Cek
 3. Borang Permohonan Pembayaran Tuntutan Tahun Lalu-Ap58
 4. Borang Tempahan Makanan – Keraian
 5. Borang Tuntutan Bayaran Balik Bil Telefon Bimbit
 6. Borang Akuan Serahan Terimaan Panjar
 7. Borang Pelarasan Wang Pendahuluan Pelbagai
 8. Borang Tuntutan Bayaran Staf Bagi Program Atau Aktiviti Yang Telah Dijalankan
 9. Borang Tuntutan Penceramah Atau Pensyarah Atau Fasilitator Sambilan
 10. Borang Tuntutan Perjalanan Luar Neger
 11. Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri (Manual)