Selamat Datang

 JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET

  Edited Copy1
PENGENALAN :

Bahagian Pengurusan Aset adalah salah satu bahagian di Jabatan Bendahari yang bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan aset dilaksanakan secara cekap, teratur dan berkesan mengikut tatacara yang telah ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Jabatan Bendahari.

OBJEKTIF :
 1. Unit  Pengurusan  Aset  adalah  bertanggungjawab  untuk  memantau pengurusan  semua  Aset  Alih & Inventori  Jabatan/  PTJ  di  bawah  kawalannya meliputi:-\
               a-  Penerimaan;
                b-  Pendaftaran;
                c-  Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan;
                d- Penyelenggaraan;
                e-  Pelupusan; dan
                f-   Kehilangan dan Hapus Kira.
 
          2-  Menguruskan  pelantikan  Pegawai  Aset,  Pegawai  Pemeriksa, Lembaga 
                Pemeriksa  Pelupusan, Pegawai Penerima dan Jawatankuasa  Penyiasat;
         3-  Menjadi  Urus  Setia  kepada  Mesyuarat  Jawatankuasa  Pengurusan  Aset Kerajaan (JPAK) Jabatan/PTJ;
         4-  Menyelaras  Laporan  Suku  Tahun  daripada  Jabatan/  PTJ  untuk dibentangkan
               dalam Mesyuarat JPAK yang akan diadakan sebanyak 4 kali setahun (pelaporan diadakan setiap suku tahun);
         5-  Mendapatkan  Laporan  Tahunan  Pengurusan  Aset  Alih & Inventori Jabatan/ PTJ
          6-  Menyediakan  dan  mengemukakan  Laporan  Pengurusan Aset Kerajaan ke Perbendaharaan Malaysia
                sebelum 15 Mac tahun berikutnya.

FUNGSI / PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN:      

 1. Unit  Pengurusan  Aset  adalah  bertanggungjawab  untuk  menguruskan  semua  Aset  Alih & Inventori  Jabatan/  PTJ di  bawah  kawalannya meliputi:-
 1. Pengurusan & Kawalan Penerimaan Aset / Inventori di PTJ;
 2. Pengurusan & Kawalan Pendaftaran Aset / Inventori di PTJ;
 3. Pengurusan & Kawalan Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Aset / Inventori di PTJ;
 4. Pengurusan & Kawalan Penyelenggaraan Aset / Inventori di PTJ;
 5. Pengurusan & Kawalan Pelupusan Aset / Inventori di PTJ; dan
 6. Pengurusan & Kawalan Kehilangan dan Hapus Kira Aset / Inventori di PTJ.
 

             

 

Jawatankuasa

team work 2

KASTURI                              KESELAMATAN
KIK                                       
EKSA                                   
PORTAL

Capaian Dalaman UMP

ICON APLIKASI ATAS TALIAN

Direktori Staf
E-Mail
UMP Web

 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 • Sitemap                                                                                                                            Last Updated   : 16 November 2018