JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

INFORMASI:

 

1. Proses Pembukaan Vot Penyelidikan Baharu v1
       2. Proses Pembukaan Akaun Amanah Baharu v1
       3. Proses Pemberian Pendahuluan Initial Allocation Akaun Amanah v1
       4. Proses Pelarasan Initial Allocation Akaun Amanah v1
       5. Proses Penutupan Geran Penyelidikan v1
       6. Proses Penutupan Akaun Amanah 
       7. Manual Pembayaran Elaun GRS
       8. Manual Pembayaran Skim Pinjaman Jangka Pendek Pelajar

Nota: Untuk maklumat lanjut mengenai informasi di atas, sila daftar masuk ke portal rasmi UMP.

  • Privacy Policy
  • Security Policy
  • Disclaimer
  • Sitemap                                                                                                                                                 
    Last Updated   :  21 Jun 2018