JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

            INFORMASI:

 

  1. Pekeliling Kewangan & Peraturan Universiti (PKPU) Tahun 2013 - Bab 9 : Tatacara Pengurusan Aset (Boleh dicapai melalui portal rasmi UMP)
  2. Pekeliling Perbendaharaan (1PP) - Pengurusan Aset 2014