JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

      INFORMASI:

 

      KADAR YURAN PENGAJIAN PROGRAM DIPLOMA

 

 1. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Diploma

 

      KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM IJAZAH

 

 1. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Tempatan Program Ijazah Sarjana Muda

 2. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan

 3. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa Program Ijazah Sarjana Muda Bukan Kejuruteraan

 

      KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM DWI IJAZAH

     

 1. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Program Kerjasama UMP-Hsr JERMAN

 2. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Program Kerjasama UMP-Hska JERMAN

 3. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa Program HsKA Dwi Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan

 4. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa Program UMP HsR bagi Program Transfer

 5. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa Program Kerjasama UMP-Hsr JERMAN

 

      KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM SISWAZAH

 

 1. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Siswazah Bermula Sem 2 20162017 - Mod Kerjakursus

 2. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Siswazah Bermula Sem 2 20162017 -Mod Penyelidikan

 3. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Siswazah Sehingga Sem 1 20162017 -Mod Penyelidikan

 4. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Siswazah Sehingga Sem 1 20162017 -Mod Kerjakursus

 

      PERATURAN PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN PELAJAR

 

 1. Peraturan Pembayaran Yuran Pengajian Pelajar Prasiswazah

 2. Peraturan Pembayaran Yuran Pengajian Pelajar Siswazah