JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

KADAR YURAN PENGAJIAN PELAJAR
      KADAR YURAN PENGAJIAN PROGRAM DIPLOMA

 1. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Diploma

      KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM IJAZAH

      KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM DWI IJAZAH

     KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM SISWAZAH

 1. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Siswazah Bermula Sem 2 20162017 - Mod Kerjakursus
 2. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Siswazah Bermula Sem 2 20162017 -Mod Penyelidikan
 3. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Siswazah Sehingga Sem 1 20162017 -Mod Penyelidikan
 4. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Siswazah Sehingga Sem 1 20162017 -Mod Kerjakursus


  KADAR YURAN PENGAJIAN - DALAM MATAWANG USD

  Berkuatkuasa pada Februari 2017/2018 - Pengambilan pelajar baharu Antarabangsa Semester 2 2017/2018


       A-KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM PRASISWAZAH
 1. Fees schedule for Undergraduate Programmes - Engineering
 2. Fees schedule for Undergraduate Programmes - Non Engineering
 3. Fees schedule for Undergraduate Programmes - Dual Degree UMP HSKA German
 4. Fees schedule for Undergraduate Programmes - Dual Degree UMP HSR German

      B- KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM SISWAZAH
    
       Berkuatkuasa pada September 2018 - Pengambilan pelajar baharu Antarabangsa Semester 1 2018/2019 - KADAR RM
 1. Fees schedule for Postgraduate Programmes - Master Engineering & Technology Cluster - Research
 2. Fees schedule for Postgraduate Programmes - Master Engineering & Science - Coursework
 3. Fees Schedule for Postgraduate Programmes - Management MBA - Coursework
 4. Fees Schedule for Postgraduate Programmes - Phd Engineering & Technology Cluster

 

 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 • Sitemap                                                                                                                            Last Updated   : 16 November 2018