JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

      INFORMASI:

 

      KADAR YURAN PENGAJIAN PROGRAM DIPLOMA

 

 1. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Diploma

 

      KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM IJAZAH

 

 1. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Tempatan Program Ijazah Sarjana Muda

 2. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan

 3. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa Program Ijazah Sarjana Muda Bukan Kejuruteraan

 

      KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM DWI IJAZAH

     

 1. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Program Kerjasama UMP-Hsr JERMAN

 2. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Program Kerjasama UMP-Hska JERMAN

 3. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa Program HsKA Dwi Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan

 4. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa Program UMP HsR bagi Program Transfer

 5. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa Program Kerjasama UMP-Hsr JERMAN

 

      KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM SISWAZAH

 

 1. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Siswazah Bermula Sem 2 20162017 - Mod Kerjakursus

 2. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Siswazah Bermula Sem 2 20162017 -Mod Penyelidikan

 3. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Siswazah Sehingga Sem 1 20162017 -Mod Penyelidikan

 4. Kadar Yuran Pengajian Pelajar Siswazah Sehingga Sem 1 20162017 -Mod Kerjakursus

 

   KADAR YURAN PENGAJIAN - DALAM MATAWANG USD

  (BERKUATKUASA PADA FEBRUARI 2017/2018-PENGAMBILAN PELAJAR BAHARU  ANTARABANGSA SEMESTER 2 2017/2018)

    A-KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM PRASISWAZAH

1-  Fees schedule for Undergraduate Programmes - Engineering

2-  Fees schedule for Undergraduate Programmes - Non Engineering

3-  Fees schedule for Undergraduate Programmes - Dual Degree UMP HSKA German

4-  Fees schedule for Undergraduate Programmes - Dual Degree UMP HSR German

 

B- KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM SISWAZAH

1-  Fees schedule for Postgraduate Programmes - Master Engineering & Technology Cluster - Research

2-  Fees schedule for Postgraduate Programmes - Master Engineering & Science - Coursework

3-  Fees Schedule for Postgraduate Programmes - Management MBA - Coursework

4-  Fees Schedule for Postgraduate Programmes - Phd Engineering & Technology Cluster

 

 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 • Sitemap                                                                                                                                                 
  Last Updated   :  3 April 2018