JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK)

LOGO KIK  JABATAN BENDAHARI, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG                                                                                                                                                

GAMBAR KIK.1 Copy  GAMBAR KIK.1  GAMBAR KIK
_________________________________________________________________________________________________________________
Utama    Galeri   Tentang Kumpulan                       

 Latar Belakang

 Carta Organisasi

 Senarai Masalah

 Tajuk Projek Pilihan

 Objektif Projek

 Hubungi Kami


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) Jabatan Bendahari, Universiti Malaysia Pahang                                          

Kumpulan Inovasi & Kreatif (KIK) adalah merujuk kepada sekumpulan kecil pekerja daripada unit kerja yang sama atau melintasi jabatan, bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti, memilih, menganalisis masalah yang berkaitan dengan kerja dan mengemukakan cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan pihak pengurusan serta melaksanakan keputusan tersebut setelah dipersetujui.

Dalam proses mengenalpasti projek/masalah, kumpulan KIK adalah dinasihatkan supaya tidak membincangkan beberapa perkara berikut iaitu:

 1. Dasar Jabatan;
 2. Perjanjian Kesatuan;
 3. Perkara mengenai tindakan tatatertib;
 4. Hal-hal peribadi;
 5. Gaji dan elaun-elaun;
 6. Belanjawan jabatan;
 7. Syarat-syarat perkhidmatan;
 8. Pembahagian tugas;
 9. Dasar kenaikan pangkat dan;
 10. Perkara-perkara lain yang tidak ada kaitan dengan masalah kerja.

 

 

 

kembali

 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 • Sitemap                                                                                                           Last Updated   : 20 February 2019