JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Pembuka Bicara

Assalam 'Aalaikum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh dan Salam Sejahtera

Selamat datang ke laman web rasmi Jabatan Bendahari, Universiti Malaysia Pahang. Pengwujudan laman web ini diharap dapat memberi informasi mengenai Jabatan, fungsi-fungsi dan tanggungjawab serta perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan agar dapat memberi manfaat yang sebaiknya.

Fungsi Jabatan Bendahari adalah memainkan peranan menyokong Visi dan Misi serta Plan Strategik Universiti disamping mengekalkan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan mengikut keperluan dan kehendak pelanggan.

Pihak kami juga mengalu-alukan pandangan dan pendapat serta maklumbalas yang membina agar dapat meningkatkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan kami.

Wassalamu 'Aalaikum.

 

ZAINUDIN BIN OTHMAN
Bendahari / Ketua Pegawai Kewangan
Universiti Malaysia Pahang