Unit Akaun & Pelaburan

Posted in Pembayaran, Akaun, Pelaburan & Bajet

FUNGSI

tag-2-512  Urusan semakan transaksi kewangan 
tag-2-512  Urusan penyata  penyesuaian bank
tag-2-512  Penyelasan kumpulan-kumpulan wang
tag-2-512  Urusan penyediaan Penyata Kewangan;
tag-2-512 Urusan Pengauditan
tag-2-512 Urusan pembentangan laporan tahunan ke Parlimen;
tag-2-512 Urusan aliran tunai;
tag-2-512 Urusan pelaburan simpanan tetap;
tag-2-512 Urusan penyediaan laporan berkala;
tag-2-512 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan & Akaun (JPKA).