Unit Gaji & Pinjaman

Posted in Pembayaran, Akaun, Pelaburan & Bajet

FUNGSI

tag-2-512  Urusan Pembayaran gaji termasuk memproses tuntutan bayaran lebih masa dan pembayaran bagi potongan-potongan gaji 
tag-2-512  Urusan Penyediaan penyara pendapatan tahunan staf
tag-2-512  Urusan Penyediaan laporan berkala berkaitan pembayaran gaji 
tag-2-512  Urusan pinjaman kenderaan & pinjaman komputer UMP