Unit Pengurusan Bajet

Posted in Pembayaran, Akaun, Pelaburan & Bajet

 

FUNGSI

tag-2-512  Urusan penyediaan cadangan anggaran belanjawan mengurus dwi tahunan. 
tag-2-512 Urusan pengagihan peruntukan bajet mengurus.
tag-2-512  Urusan permohonan bajet tambahan.
tag-2-512  Urusan penyediaan laporan prestasi perbelanjaan bulanan dan suku tahun. 
tag-2-512 Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan dan Jawatankuasa Belanjawan Universiti.