Unit Amanah & Penyelidikan

Posted in Amanah & Penyelidikan

 

 
tag-2-512
 
 
Untuk mentadbir dan menguruskan kewangan Tabung Amanah & Projek Penyelidikan.

tag-2-512

Semua pembayaran elaun-elaun (GRS, Kedoktoran) yang telah lengkap akan diurus dan dibayar pada atau sebelum 10hb berikutnya.

tag-2-512 Semua pembayaran kepada pembekal dan tuntutan lain akan dibuat bayaran dalam masa empat belas hari (14) daripada tarikh bil dan dokumen-dokumen sokongan yang lengkap diterima.
tag-2-512

Memastikan pengurusan perolehan dilaksanakan secara telus mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi mendapatkan nilai faedah yang terbaik kepada organisasi.

tag-2-512 Memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang cemerlang dan terbaik kepada pelanggan
tag-2-512 Mewujudkan sistem kawalan rekod yang lengkap selaras dengan peraturan dan undang-undang yang telah diperuntukan