Unit Penerimaan & Kewangan Pelajar

Posted in Kewangan Pelajar & Pengurusan Aset

FUNGSI

tag-2-512  Bertanggungjawab bagi pengeluaran inbois kepada setiap pelajar dan membuat tuntutan yuran kepada penaja; 
tag-2-512  Mengeluarkan nota kredit bagi penghutang pelajar dan penghutang am Universiti; 
tag-2-512  Mengeluarkan resit resmi bagi semua kutipan yuran pelajar dan hasil-hasil lain universiti;
tag-2-512  Memastikan pengendatdan buku resit direkod dengan sempurna dan kutipan wang di Pusat Tanggungjawab dikendatdkan mengikut peraturan kewangan dan prosedur kerajaan; 
tag-2-512 Menguruskan bayaran Biasiswa/Pinjaman & bayaran berkaitan kepada pelajar dan;
tag-2-512 Mengesahkan yuran dan status pelajar untuk urusan pengeluaran wang KWSP melalui prosedur skim pengeluaran pendidikan dan pengesahan yuran lain-lain penajaan;
tag-2-512 Menyediakan penyata akaun penghutang am universiti;
tag-2-512 Pengurusan kawalan kredit dan menyediakan surat peringatan kepada penhutang yang melebihi tempoh kredit yang ditetapkan;
tag-2-512 Urusan penyediaan laporan berkala berkaitan penerimaan dan tunggakan hutang.

 

OBJEKTIF

 Menguruskan hasil universiti dengan cekap dan mematuhi peraturan kewangan, perakuanan dan audit dengan melaksanakan :
 
  tag-2-512   Pengurusan di kaunter adalah cekap dan tepat. Resit rasmi dapat dikeluarkan dalam masa 3 minit bagi setiap penerimaan
  tag-2-512  Bil tuntutan (inbois) disediakan dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima
  tag-2-512  100% transaksi resit, baucer dan jernal dipos ke lejar dengan tepat
 
Menguruskan kutipan hutang / yuran pengajian pelajar pada masa mengikut peraturan yang telah ditetapkan dengan memastikan : 
 
  tag-2-512  Pengurusan pengeluaran bil tuntutan (inbois) dan surat peringatan dihantar tepat pada tarikh yang ditetapkan 
  tag-2-512  Mengeluarkan bil tuntutan kepada penaja bagi pelajar yang berdaftar dan menghantar surat tuntutan kepada penaja dalam tempoh 2 minggu selepas semester bermula
  tag-2-512  Biasiswa/pinjaman di bayar kepada pelajar yang layak dalam tempoh 14 hari bermula dari tarikh penerimaan
  tag-2-512 100% transaksi resit, baucer dan jernal dipos ke lejar dengan tepat 

 PIAGAM PELANGGAN

Untuk mencapai misi Jabatan Bendahari, dengan penuh iltizam dan prihatin, KAMI berusaha untuk mencapai objektif dengan memberikan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan :LANJUTAN