Unit Perolehan

Posted in Bahagian Perolehan & Kewangan PTJ

 

OBJEKTIF

 tag-2-512 Menguruskan perolehan secara cekap, berkesan dan paling menguntungkan bagi mencapai matlamat perolehan tersebut.
 tag-2-512 Mendapatkan harga yang berpatutan  dan menguntungkan dengan mengambilkira kualiti, kuantiti dan tempoh penyerahan/siap yang ditetapkan.
 tag-2-512 Menggalakkan pertumbuhan industri tempatan dan pengunaan sumber dan bahan tempatan.
 tag-2-512 Membangun, mengembang dan memindahkan teknologi yang bersesuaian dengan kehendak semasa sektor industri negara.
 tag-2-512 Memastikan pengurusan barang dan aset yang berkesan dan;
 tag-2-512 Menjadi wadah (means) untuk mencapai dasar-dasar Universiti.

 

FUNGSI

 tag-2-512  Menguruskan perancangan perolehan tahunan Universiti 
 tag-2-512  Menguruskan pendaftaran pembekal
 tag-2-512 Menguruskan kontrak Universiti 
 tag-2-512 Menguruskan penyediaan laporan berkala berkaitan perolehan
 tag-2-512 Sekretariat Jawatankuasa Sebutharga Universiti dan Mesyuarat Lembaga Tender.

 

 
PRINSIP-PRINSIP 
 
 tag-2-512  Akauntabiliti Awam - Urusan perolehan yang diamanahkan kepada Universiti hendaklah dilaksanakan secara bertanggunjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. 
 tag-2-512 Diuruskan  secara telus (transparent) - Semua dasar, peraturan tatacara dan proses perolehan itu sendiri hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan.
 tag-2-512 Nilai faedah yang terbaik (best value for money) - Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan.
 tag-2-512 Saingan terbuka - Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua yang layang untuk bersaing.
 tag-2-512 Adil dan saksama - Sesuatu perolehan itu dipelawa dan diproses dengan adil dan saksama berdasarkan dan peraturan yang berkaitan.