Unit kewangan PTJ

Posted in Bahagian Perolehan & Kewangan PTJ

 

tag-2-512 Menguruskan pindah peruntukan PTJ 
tag-2-512 Menyediakan Pesanan Tempatan PTJ  bagi tahung mengurus dan tabung penyelidikan
tag-2-512 Mendaftarkan bil PTJ bagi Tabung Mengurus dan tabung Penyelidikan 
tag-2-512 Mendaftarkan rekod harta PTJ
tag-2-512 Menguruskan Panjar Wang Runcit PTJ sebagai Juruwang
tag-2-512 Membantu urusan penyediaan bajet mengurus PTJ
tag-2-512 Menilai Penilaian kewangan bagi sebutharga yang bernilai RM50,000 ke bawah