Pekeliling 2009

Posted in Pekeliling

1. BILANGAN 1 TAHUN 2009 : GARIS PANDUAN PENYEDIAAN ANGGARAAN BELANJAWAN MENGURUS (ABM) 2010 DAN 2011
2. BILANGAN 2 TAHUN 2009 : PENURUNAN KUASA PEGAWAI PENGAWAL BAGI MENJALANKAN TUGAS PENGURUSAN KEWANGAN DI PERINGKAT PUSAT TANGGGUNGJAWAB (PTJ)
3. BILANGAN 3 TAHUN 2009 : PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIIVERSIITI
4. BILANGAN 4 TAHUN 2009 : KEMUDAHAN KAD KORPORAT UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
5. BILANGAN 5 TAHUN 2009 : PERATURAN BERKAITAN PENUTUPAN AKAUN DAN TUNTUTAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN KEWANGAN 2009
6. BILANGAN 6 TAHUN 2009 : TARIKH & PERATURAN PEMBAYARAN GAJI 2010