Pekeliling 2014

Posted in Pekeliling

1. BIL. 1 TAHUN 2014 TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI 2014
2. BIL. 2 TAHUN 2014 LANGKAH PENJIMATAN UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG  
3. BIL. 3 TAHUN 2014 PERATURAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN UNIVERSITI 
4. BIL. 4 TAHUN 2014 PENYEDIAAN CADANGAN ANGGARAN BELANJAWAN MENGURUS 2015
5. BIL. 5 TAHUN 2014 MANUAL PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (MPKA)
6. BIL. 6 TAHUN 2014 PERATURAN BERKAITAN PENUTUPAN AKAUN DAN TUNTUTAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN KEWANGAN 2014