Surat Pekeliling 2011

Posted in SURAT PEKELILING

BIL. 1 TAHUN 2011 TATACARA PELAKSANAAN BENGKEL OLEH PUSAT TANGGUNGJAWAB DI LUAR KAMPUS UMP
BIL. 2 TAHUN 2011 TAMBAHAN KAEDAH PELUPUSAN TATACARA PENGURUSAN ASET UMP
BIL. 3 TAHUN 2011 PEMBAYARAN PERBELANJAAN MENGGUNAKAN ARAHAN PERBENDAHARAAN 58 (AP58)-PEMBAYARAN YANG MEMERLUKAN KEBENARAN KHAS