2014

Posted in SURAT PEKELILING

BIL 1 TAHUN 2014  : GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT BAGI MENGURANGKAN PERBELANJAANA AWAM 
BIL 2 TAHUN 2014 : KEMUDAHAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN BAGI PEMANDU PENGURUSAN TERTINGGI GRED JUSA B DAN KE ATAS 
BIL 3 TAHUN 2014  : PERUBAHAN NILAI PEMBELIAN TERUS BAGI PEROLEHAN UMP 
BIL 4 TAHUN 2014  PEKELILING DAN TAMBAHAN KEPADA TATACARA PENGURUSAN ASET 
BIL 5 TAHUN 2014 : GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAH BAGI MENGAWAL PERBELANJAAN AWAM - 11 LANGKAH PENJIMATAN
BIL 6 TAHUN 2014 : PINDAAN HAK KELAYAKAN PEMBIAYAAN BASIKAL DAN TEMPOH BAYARAN BALIK BAGI SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN UMP