Surat Pekeliling 2013

Posted in SURAT PEKELILING

 

Bil 1 Tahun 2013 : Penetapan Had Pembelian Komputer Desktop Universiti Malaysia Pahang

Bil 2 Tahun 2013 : Kemudahan Kad Korporat Universiti Malaysia Pahang (Tambahan kepada Pekeliling Bendahari Bil 4 Tahun 2009)