JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

   PORTAL                                                                                                                      

      
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______

 

PORTAL JABATAN BENDAHARI, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

Portal rasmi Jabatan Bendahari, Universiti Malaysia Pahang bagi tahun 2017 telah ditambahbaik dengan perlantikan Ahli Jawatankuasa (AJK) baharu pada 01 Januari 2017 yang berperanan dalam mengemaskini segala maklumat yang dipaparkan dalam portal ini.

Dengan wujudnya portal ini, Jabatan Bendahari berharap agar dapat memberikan maklumat dan informasi yang berguna bagi semua pengguna yang terlibat.

Sesuai dengan matlamat bagi menyokong visi dan misi penubuhan Jabatan Bendahari, portal ini juga penting dalam penyampaian maklumat yang tepat dan berkesan seperti fungsi dan peranan setiap bahagian yang ada di Jabatan Bendahari.

Dengan penyaluran maklumat kepada pengguna dengan pantas dan berkesan, ianya secara tidak langsung memangkin dan menyokong matlamat penubuhan Universiti Malaysia Pahang.

 

 

 

 

 

 

 Kembali

  • Privacy Policy
  • Security Policy
  • Disclaimer
  • Sitemap                                                                                                           Last Updated   : 20 February 2019