JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Soalan Lazim Bahagian Bajet & Kewangan Pembangunan

       1.    Apakah vot yang dibenarkan bagi pindahan peruntukan di peringkat PTJ?
             Jawapan : Vot 20000 kepada Vot 20000 sahaja
 
       2.   Bagaimana permohonan Pindahan Peruntukan daripada Vot 20000 ke Vot Aset?
             Jawapan : Dengan mengemukakan surat justifikasi daripada Ketua Jabatan serta mendapat
                               kelulusan daripada Bendahari
  • Privacy Policy
  • Security Policy
  • Disclaimer
  • Sitemap                                                                                                                                                 
    Last Updated   :  3 April 2018