JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

EKSA

Laman depan
JABATAN BENDAHARI, UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
                                           
        
                                                                     

  
           

 image05 

 Utama                 Latar Belakang                Carta Organisasi             Hubungi Kami                                                                                                                                                                  

     

 

 5S, Jabatan Bendahari, Universiti Malaysia Pahang                                                        

Amalan 5S

Konsep Amalan 5S mula diperkenalkan kepada syarikat-syarikat di negara Jepun pada awal tahun 1980an. Amalan 5S ialah kaedah atau alat pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran di tempat kerja berkualiti, yang selesa, kemas dan selamat di dalam organisasi dan menentukan kepatuhan kepada piawaian serta dapat memupuk usaha penambahbaikan yang berterusan. 

Di Malaysia, Konsep Amalan 5S mula diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980an dan telah dipratikkan dalam sektor swasta terutama syarikat-syarikat multi-nasional. Kini banyak agensi -agensi Perkhidmatan Awam mengamalkan Amalan 5S. Amalan 5S merupakan satu pendekatqan bersistematik amalan penjagaan kebersihan tempat kerja dengan menyusun, membersih dan mengekalkan persekitaran kerja produktif.

Pelaksanaan Amalan 5S yang berkesan dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos dan memudahkan proses kerja serta dapat mengurangkan risiko kemalangan ditempat kerja.

 

 

 

 

 

 

Kembali

  • Privacy Policy
  • Security Policy
  • Disclaimer
  • Sitemap                                                                                                           Last Updated   : 24 MEI 2019