JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Sesi 2017/2019

Kelab Kebajikan Dan Sukan Staf

Jawatankuasa Pelaksana 2017/2019

Bil    Jawakuasa / Biro  Nama Jawatan
1  Penanung            
 Encik Zainudin Bin Othman            
 Bendahari/Ketua Pegawai Kewangan
2  Pengerusi  Encik Mohamad Fadzli Hisyam Bin Abdul Hidayah
 Penolong Akauntan
3  Timbalan Pengerusi
 Encik Mohd Shaharudin Bin Azizan  Penolong Akauntan
4  Setiausaha
 Cik Nurul Huda Binti Yahya  Penolong Akauntan
5  Bendahari 
 Cik Ariffah Rushda Binti abdul Rahim  Penolong Akauntan
6  Jawatankuasa
 Encik Mohd Saipun Bin Manshor  Pembantu Tadbir (Kewangan)
7  Jawatankuasa
 Encik Mohd Asri Bin Mohd Nor Pembantu Tadbir (Kewangan)
8  Jawatankuasa
 Puan Amnah Binti Riduan  Pembantu Tadbir (Kewangan)
9  Jawatankuasa
 Encik Mohammad Saiful Bin Mat Din  Pembantu Operasi

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.