JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 


BORANG KEW.PS


1. KEW.PS 1  Borang Terimaan Barang-Barang (BTB) 
2. KEW.PS 2 Borang Penolakan Barang-Barang (BPB)
3. KEW.PS 3 Bahagian A Daftar Stok
4. KEW.PS 3 Bahagian B Transaksi Stok
5. KEW.PS 4 Senarai Daftar Stok
6. KEW.PS 5 Penentuan Kumpulan Stok
7. KEW.PS 6 Senarai Stok Bertarikh Luput
8. KEW.PS 7 Borang Permohonan Stok (Antara Stor)
9. KEW.PS 8 Borang Permohonan Stok (Individu Kepada Stor)
10. KEW.PS 9 Borang Pembungkusan Stok (BPS)
11. KEW.PS 10 Borang Verifikasi stor
12. KEW.PS 11 Borang Penilaian Prestasi Pengurusan Stor
13. KEW.PS 12 Sijil Verifikasi Stor
14. KEW.PS 13 Laporan Verifikasi Stor
15. KEW.PS 14 Laporan Kedudukan Semasa Stok
16. KEW.PS 15 Borang Pelarasan Stok
17. KEW.PS 16 Perakuan Ambil Alih Stor
18. KEW.PS 17 Borang Pindahan Stok
19.    
KEW.PS 18 Laporan Pindahan Stok
20. KEW.PS 19 Lantikan Sebagai Lembaga Pemeriksa Pelupusan Stok Kerajaan
21. KEW.PS 20 Borang Pelupusan Stok
22. KEW.PS 21 Sijil Penyaksian Pemusnahan Stok
23. KEW.PS 22 Sijil Pelupusan Stok
24. KEW.PS 23 Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Stok
25. KEW.PS 24 Borang Tender Pelupusan Stok
26. KEW.PS 25 Jadual Tender Pelupusan Stok
27. KEW.PS 26 Kenyataan Tawaran Sebutharga Pelupusan Stok
28. KEW.PS 27 Borang Sebutharga Pelupusan Stok
29. KEW.PS 28 Jadual Sebutharga Pelupusan Stok
30. KEW.PS 29 Kenyataan Jualan Lelong Stok
31. KEW.PS 30 Senarai Stok Yang Dilelong
32. KEW.PS 31 Laporan Pelupusan Stok
33. KEW.PS 32 Laporan Awal Kehilangan Stok
34. KEW.PS 33 Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Stok
35. KEW.PS 34 Laporan Akhir Kehilangan Stok
36. KEW.PS 35 Sijil Hapus Kira Stok
37. KEW.PS 36 Laporan Kehilangan & Hapus Kira Stok
                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.