JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Bahagian Kewangan Pelajar

 • Hasnizam Binti Mohamed @ Kasim
  Eksekutif Kanan Kewangan / Senior Executive Finance
  Telefon: +609 424 5316
 • Encik Hishamuddin bin Ishak (Unit Kerjasama, Sistem & Pemantauan Kewangan Pelajar)
  Penolong Akauntan Kanan / Senior Accountant Assistant
  Telefon: +609 424 5319
 • Ramlee Bin Ab Hamid (Unit Pascasiswazah & Kaunter Pelajar - Kampus Gambang)
  Penolong Akauntan / Accountant Assistant
  Telefon: +609 549 2326
 • Maliani binti Rahim (Unit Terimaan Pelajar & Pelaporan)
  Penolong Akauntan / Accountant Assistant
  Telefon: +609 424 5328
 • Norzehan binti Mohd Razuki (Unit Prasiswazah & Penajaan)
  Penolong Akauntan / Accountant Assistant
  Telefon: +609 424 5336
 • Noor Shahira Binti Abdul Latip (Unit Kutipan Hutang Pelajar)
  Penolong Akauntan / Accountant Assistant
  Telefon: +609-424 5377
 • Mohd Saipun bin Manshor (Unit Prasiswazah & Penajaan)
  Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan / Senior Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609 424 5337
 • Nor Amisah binti Isa (Unit Pascasiswazah & Kaunter Pelajar - Kampus Gambang)
  Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan / Senior Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609 549 2330
 • Nazira binti Jamil (Unit Prasiswazah & Penajaan)
  Pembantu Tadbir (Kewangan) / Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609 424 5346
 • Siti Sahidah Binti Ahmad (Unit Prasiswazah & Penajaan)
  Pembantu Tadbir (Kewangan) / Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609 424 5359
 • Norsyahira Binti Abdul Aziz (Unit Pascasiswazah & Kaunter Pelajar - Kampus Gambang)
  Pembantu Tadbir (Kewangan) / Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609-549 2054
 • Farihah Binti Safiei
  Pembantu Tadbir (Kewangan) / Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609-424 5345
 • Nur Hazwani Binti Mohamed (Unit Pascasiswazah & Kaunter Pelajar - Kampus Gambang)
  Pembantu Tadbir (Kewangan) / Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609-549 2067
 • Nurhafizah binti Hamdan
  Pembantu Tadbir (Kewangan)/Administrative Assistant (Finance)
 • Privacy Policy
 • Security Policy
 • Disclaimer
 • Sitemap                                                                                                           Last Updated   : 11 September 2019