JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Bahagian Kewangan Pelajar

 • Hasnizam Binti Mohamed @ Kasim
  Eksekutif Kanan Kewangan / Senior Executive Finance
  Telefon: +609 424 5316
 • Hishamuddin bin Ishak (Unit Kerjasama, Sistem & Pemantauan Kewangan Pelajar)
  Penolong Akauntan Kanan / Senior Accountant Assistant
  Telefon: +609 424 5319
 • Ramlee Bin Ab Hamid
  Penolong Akauntan / Accountant Assistant (Unit Pascasiswazah & Kaunter Pelajar - Kampus Gambang)
  Telefon: +609 549 2326
 • Maliani Binti Rahim
  Penolong Akauntan / Accountant Assistant (Terimaan Pelajar & Pelaporan)
  Telefon: +609 424 5328
 • Norzehan binti Mohd Razuki
  Penolong Akauntan / Accountant Assistant (Prasiswazah & Penajaan)
  Telefon: +609 424 5336
 • Noor Shahira Binti Abdul Latip (Kutipan Hutang Pelajar)
  Penolong Akauntan / Accountant Assistant
  Telefon: +609-424 5377
 • Mohd Saipun bin Manshor (Unit Prasiswazah & Penajaan)
  Pembantu Tadbir (Kewangan) / Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609 424 5337
 • Nor Amisah binti Isa (Unit Pascasiswazah & Kaunter Pelajar - Kampus Gambang)
  Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan / Senior Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609 549 2330
 • Nazira binti Jamil (Unit Prasiswazah & Penajaan)
  Pembantu Tadbir (Kewangan) / Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609 424 5346
 • Siti Sahidah Binti Ahmad (Unit Prasiswazah & Penajaan)
  Pembantu Tadbir (Kewangan) / Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609 424 5359
 • Farihah Binti Safiei
  Pembantu Tadbir (Kewangan) / Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609-424 5345
 • Nur Hazwani Binti Mohamed (Unit Pascasiswazah & Kaunter Pelajar - Kampus Gambang)
  Pembantu Tadbir (Kewangan) / Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609-549 2067
 • Norsyahira Binti Abdul Aziz (Unit Pascasiswazah & Kaunter Pelajar - Kampus Gambang)
  Pembantu Tadbir (Kewangan) / Administrative Assistant (Finance)
  Telefon: +609-549 2054
 • Norzulika binti Haidzir
  Pembantu Tadbir (Kewangan)/Administrative Assistant (Finance)

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.