JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Bahagian Governan Dan Akaun

BAHAGIAN AKAUN, PELABURAN,PENERIMAAN & SISTEM
    Direktori2Crop     Doccrop1    Infogoggle7   Download3crop  mailcrop3 
Direktori Staf    Borang     Informasi       FAQS        E-Mail
PENGENALAN :
Bahagian Akaun, Pelaburan, GST dan Penerimaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan kewangan dan akaun, pelaburan, GST dan menguruskan terimaan hasil universiti. Bahagian ini diketuai oleh Pegawai Kewangan W44 dan dianggotai oleh 3 orang Penolong Akauntan W29 dan 4 orang Pembantu Tadbir Kewangan W19. Objektif bahagian ini adalah untuk melaksanakan Pengurusan Kewangan dan Akaun yang cekap, kemas, dan berkesan serta memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan dalam dan luar universiti.

OBJEKTIF

 
1) Unit Akaun

     1.1 Untuk menguruskan kewangan dan perakaunan universiti dengan cara :

           a) Memastikan rekod kewangan dan akaun teratur serta mematuhi standard perakaunan;
           b) Memastikan penyata kewangan universiti dikeluarkan setiap tahun dan mendapat sijil bersih;
           c) Melaksanakan pengurusan penyata kewangan dengan cekap dan tepat.

   2) Unit Pelaburan

        2.1 Untuk menguruskan kewangan dan perakaunan universiti dengan cara :-

              a) Memastikan rekod kewangan dan akaun teratur serta mematuhi standard perakaunan;
              b) Memastikan penjanaan hasil pelaburan pada tahap yang maksima
              c)
Melaksanakan pengurusan penyata kewangan dengan cekap dan tepat serta pengurusan
                  pelaburan yang efisyen bagi mencapai pulangan di tahap maksima.

  3) Unit Penerimaan Dan Sistem

     3.1 Menguruskan hasil universiti dengan cekap dan mematuhi peraturan kewangan, perakaunan dan
          audit.


     
     a) Pengurusan di kaunter adalah cekap dan tepat. Resit rasmi dapat dikeluarkan dalam masa
              3 minit  bagi setiap penerimaan.

           b) Bil tuntutan (inbois) disediakan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima;
           c)100% transaksi resit, baucer dan jurnal dipos ke lejar dengan tepat.

     
    3.2 Menguruskan kutipan hutang pada masa mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

    a) Pengurusan pengeluaran bil tuntutan (inbois) dan surat peringatan dihantar tepat pada tarikh
              yang ditetapkan.
    b) 100% transaksi resit, baucer dan jurnal dipos ke lejar dengan tepat.


FUNGSI / PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN :    

      1) Unit Akaun :

          a)      Perkhidmatan kepada pelanggan diberi keutamaan dengan layanan0
                   yang mesra, mudah, cepat dan tepat.
          b)      Segala pertanyaan rasmi dan surat menyurat diuruskan dan diselesaikan dalam
                   tempoh 3 hari bekerja dari tarikh terimaan.
          c)      Memastikan penyata kewangan tahunan universiti dikeluarkan pada masa yang ditetapkan 
                   dan mendapat sijil audit bersih pada setiap tahun.

2) Unit penerimaan :

         1.         Bertanggungjawab bagi pengeluaran inbois kepada setiap penghutang;
         2.         Mengeluarkan resit rasmi bagi setiap bayaran yang diterima dan hasil-hasil lain universiti;
         3.         Memastikan pengendalian stok resit direkod dengan sempurna dan terimaan
                     bayaran di kaunter dikendalikan mengikut peraturan kewangan dan prosedur kerajaan.
         4.         Menguruskan setiap penerimaan bayaran dengan melalui terminal, E- pos atau online;
         5.         Mengemaskini lejar penghutang;
         6.         Menyediakan penyata akaun penghutang am universiti ;
         7.         Pengurusan kawalan kredit dan menyediakan surat peringatan kepada
                     penhutang yang melebihi tempoh kredit yang ditetapkan
         8.         Urusan penyediaan laporan berkala berkaitan penerimaan dan tunggakan hutang;


 

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.