JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

INFORMASI :

 

PINJAMAN KENDERAAN

1- Pekeliling Bendahari Bil 4/2007 - Pembiayaan Kenderaan

2- Surat Pekeliling Bilangan 1/2008

3- Surat Pekeliling Bilangan 1/2009

 

PINJAMAN KOMPUTER

1- Pekeliling Bendahari Bil 5/2007 - Pembiayaan Komputer

2- Surat Pekeliling Bilangan 2/2008

 

LAIN-LAIN

1- Pekeliling Bendahari Bil 1/2007 - Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Bil 1/2017

 

Nota: Untuk maklumat lanjut mengenai informasi di atas, sila daftar masuk ke portal rasmi UMP.

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.