JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

INFORMASI :

 

PINJAMAN KENDERAAN

1- Pekeliling Bendahari Bil 4/2007 - Pembiayaan Kenderaan

2- Surat Pekeliling Bilangan 1/2008

3- Surat Pekeliling Bilangan 1/2009

 

PINJAMAN KOMPUTER

1- Pekeliling Bendahari Bil 5/2007 - Pembiayaan Komputer

2- Surat Pekeliling Bilangan 2/2008

 

LAIN-LAIN

1- Pekeliling Bendahari Bil 1/2007 - Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Bil 1/2017

 

Nota: Untuk maklumat lanjut mengenai informasi di atas, sila daftar masuk ke portal rasmi UMP.

  • Privacy Policy
  • Security Policy
  • Disclaimer
  • Sitemap                                                                                                           Last Updated   : 2 Ogos 2019