JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

INFORMASI:

 

Syarikat yang menyertai pasaran UMP samada melalui perolehan secara Tender/Sebutharga/Ebidding boleh menyemak maklumat berikut dalam website UMP melalui http://www.ump.edu.my/ms/pembekal:

(i) Notis pemakluman kepada pembekal/kontraktor
(ii) Notis E-Bidding
(iii) Notis sebutharga jabatan melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00
(iv) Notis Tender
(v) Notis Sebutharga
(vi) Jadual Paparan Harga
(vii) Keputusan Tender
(viii) Keputusan Sebutharga Rasmi
(ix) Notis Lelongan
(x) Keputusan Lelongan

Syarikat dikehendaki berdaftar dengan UMP melalui vendor@ump secara atas talian di http://apps.ump.edu.my/vendor/vendor/ dan seterusnya dalam Sistem Perolehan Elektronik melalui platform SENNEGO di https://www.sennego.com/signup. Syarikat dikehendaki memuat naik dokumen sokongan bagi tujuan pendaftaran dalam platform SENNEGO.
Pegawai dan staf UMP dialu-alukan untuk mendapat khidmat nasihat pelaksanaan perolehan daripada Bahagian Perolehan, UMP bagi semua jenis kaedah perolehan sebelum sesuatu perolehan dilaksanakan.
 

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.