JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

KADAR YURAN PENGAJIAN PELAJAR


  KADAR YURAN SEHINGGA TAHUN 2017

  KADAR YURAN BERMULA TAHUN 2018    

  A-KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM PRASISWAZAH
  Berkuatkuasa pada Februari 2017/2018 - Pengambilan pelajar baharu Antarabangsa Semester 2 2017/2018 -KADAR YURAN PENGAJIAN - KADAR USD
 1. Fees schedule for Undergraduate Programmes - Engineering
 2. Fees schedule for Undergraduate Programmes - Non Engineering
 3. Fees schedule for Undergraduate Programmes - Dual Degree UMP HSKA German
 4. Fees schedule for Undergraduate Programmes - Dual Degree UMP HSR German

     Berkuatkuasa pada Februari 2019 - Pengambilan pelajar baharu tempatan Semester 2  2018/2019

       - Kadar Yuran Pelajar Tempatan Diploma

       - Kadar Yuran Pelajar Tempatan Sarjana Muda
       - Kadar Yuran Pelajar Tempatan Program Kerjasama UMP-HsR
       - Kadar Yuran Pelajar Tempatan Program Kerjasama UMP-NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY (NIU)
       - Kadar Yuran Pelajar Tempatan Program Kerjasama UMP-HsKA JERMAN

      Berkuatkuasa pada September  2019 - Pengambilan pelajar baharu Tempatan Semester 1 2019/2020

      -Kadar Yuran Pelajar Tempatan Program Kerjasama UMP-HsR JERMAN
     -
Kadar Yuran Pelajar Tempatan Program Kerjasama UMP-HsKA JERMAN

     Berkuatkuasa pada Februari 2019 - Pengambilan pelajar baharu Antarabangsa Semester 2  2018/2019 - KADAR RM

       -Kadar Yuran Pelajar Antarabangsa (TRANSFER PROGRAM UMP-HSR)
       -Kadar Yuran Pelajar Antarabangsa Baharu Sarjana Muda - Bukan Kejuruteraan
       -Kadar Yuran Pelajar Antarabangsa Baharu Sarjana Muda – Kejuruteraan
       -Kadar Yuran Pelajar Antarabangsa Program Kerjasama UMP-HEBUST (COM)
       -Kadar Yuran Pelajar Antarabangsa Program Kerjasama UMP-HEBUST (EE)
       -Kadar Yuran Pelajar Antarabangsa Program Kerjasama UMP-HsR JERMAN
       -Kadar Yuran Pelajar Antarabangsa Program Kerjasama UMP-HsKA JERMAN

 

      B- KADAR YURAN PENGAJIAN BAGI PROGRAM SISWAZAH
    
       Berkuatkuasa pada September 2018 - Pengambilan pelajar baharu Antarabangsa Semester 1 2018/2019 - KADAR RM
 1. Fees schedule for Postgraduate Programmes - Master Engineering & Technology Cluster - Research
 2. Fees schedule for Postgraduate Programmes - Master Engineering & Science - Coursework
 3. Fees Schedule for Postgraduate Programmes - Management MBA - Coursework
 4. Fees Schedule for Postgraduate Programmes - Phd Engineering & Technology Cluster

      Berkuatkuasa pada Februari 2019 - Pengambilan pelajar baharu tempatan Semester 2  2018/2019

 1. Fees schedule for Postgraduate Programmes - Master Engineering & Technology Cluster - Research-Full Time
  Fees schedule for Postgraduate Programmes - Master Engineering & Technology Cluster - Research-Part Time
 2. Fees schedule for Postgraduate Programmes - Master Engineering & Science – Coursework:

           - Master Of Chemical Engineering With Entrepreneurship
           - Master Of Electrical Engineering (Sustainable Energy)
           - Master Of Industrial Engineering
           - Master Of Mechanical Engineering
           - Master Of Science In Technology (Integrated Language Studies-ILS)
           - Master Of Science (Industrial Mathematics-Mixed Mode)
           - Master Of Science
           - Master In Mining With Mineral Technology (MMT)
           - Master In Process Plant Operation (MPP)

       3. Fees Schedule for Postgraduate Programmes - Management MBA - Coursework
       4. Fees Schedule for Postgraduate Programmes - Phd Engineering & Technology Cluster-Full Time
            Fees Schedule for Postgraduate Programmes - Phd Engineering & Technology Cluster-Part Time

     Berkuatkuasa pada Februari 2019 - Pengambilan pelajar baharu Antarabangsa Semester 2  2018/2019 - KADAR RM

 1. Fees schedule for Postgraduate Programmes - Master Engineering & Technology Cluster - Research-Full Time
 2. Fees schedule for Postgraduate Programmes - Master Engineering & Science – Coursework:

           - Master Of Chemical Engineering With Entrepreneurship
           - Master Of Electrical Engineering (Sustainable Energy)
           - Master Of Industrial Engineering
           - Master Of Mechanical Engineering
           - Master Of Science In Technology (Integrated Language Studies-ILS)
           - Master Of Science (Industrial Mathematics-Mixed Mode)
           - Master Of Science
          
- Master In Mining With Mineral Technology (MMT)
           - Master In Process Plant Operation (MPP)

       3. Fees Schedule for Postgraduate Programmes - Management MBA - Coursework
       4. Fees Schedule for Postgraduate Programmes - Phd Engineering & Technology Cluster-Full Time
      

 

 

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.