JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA (JKKP)

Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerja PTJ (JKKP – PTJ) bertanggungjawab dalam aspek keselamatan & kesihatan pekerjaan di PTJ. JKKP – PTJ akan melaporkan apa jua aktiviti, mesyuarat dan insiden serta langkah – langkah pembetulan kepada Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Perkerjaan UMP (JKKPU).

Objektif

  • Memberi informasi / latihan / rundingan berkaitan keselamatan dan kesihatan staf Jabatan Bendahari.
  • Membentuk dan menggalakan budaya kerja yang selamat dan sihat
  • Penambahbaikan ciri -ciri keselamatan jabatan secara inovasi.
  • Mengawal dan menjalankan pencegahan asas jika berlaku kemalangan kecil.
  • Menyiasat kemalangan dan melaporkan kepada JKKPU melalu OSHMO.
  • Privacy Policy
  • Security Policy
  • Disclaimer
  • Sitemap                                                                                                           Last Updated   : 2 Ogos 2019