JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

JAWATANKUASA KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA (JKKP)

Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerja PTJ (JKKP – PTJ) bertanggungjawab dalam aspek keselamatan & kesihatan pekerjaan di PTJ. JKKP – PTJ akan melaporkan apa jua aktiviti, mesyuarat dan insiden serta langkah – langkah pembetulan kepada Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Perkerjaan UMP (JKKPU).

Objektif

  • Memberi informasi / latihan / rundingan berkaitan keselamatan dan kesihatan staf Jabatan Bendahari.
  • Membentuk dan menggalakan budaya kerja yang selamat dan sihat
  • Penambahbaikan ciri -ciri keselamatan jabatan secara inovasi.
  • Mengawal dan menjalankan pencegahan asas jika berlaku kemalangan kecil.
  • Menyiasat kemalangan dan melaporkan kepada JKKPU melalu OSHMO.

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.