JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

KELAB KEBAJIKAN STAF JABATAN BENDAHARI (KASTURI)       

                                                                                                                                     
Keahlian kelab kebajikan staf Jabatan Bendahari  (KASTURI) adalah terdiri daripada kakitangan Jabatan Bendahari dengan jumlah keseluruhan staf seramai 83 orang. Staf berstatus Tetap & Kontrak adalah secara automatik menjadi ahli dan wajib membayar yuran serta layak mendapat hak keistimewaan ahli.

Sekiranya tiada bayaran yuran yang diterima daripada staf, mereka ini masih lagi ahli kelab tetapi mereka tidak mendapat hak keistimewaan yang ditawarkan oleh kelab seperti insentif cahayamata, sumbangan dan sebagainya walaubagimana pun penyertaan mereka dalam sebarang program dan aktiviti kelab adalah wajib.

Bagi staf berstatus sambilan dan Ikhtisas mereka adalah bukan
secara automatik menjadi ahli kelab dan tidak perlu membayar yuran walaubagaimanapun jika sekiranya bayaran dibuat maka staf ini adalah layak mendapat hak keistimewaan yang sama sepertimana ahli kelab yang lain.

Semua Ahli Kelab (Tetap/Kontrak/Sementara/ Iktisas) adalah wajib menyertai sebarang program atau aktiviti yang dianjurkan dan dialu-alukan untuk menawarkan diri untuk membantu AJK dalam proses perlaksanaan pengajuran yang dijalankan oleh Kelab Kebajikan Staf Jabatan Bendahari (KASTURI)


Kadar Kutipan Yuran

Gred Jawatan  Amaun
VU7 
RM 25.00
W48 RM 15.00
 W29 - W23
RM  10.00
 N19/ W19 - W26
RM   7.00
N11 RM  5.00


Ahli Jawatankuasa Kelab

Bil    Jawakuasa / Biro  Nama Jawatan
1  Penanung                
 Encik Zainudin Bin Othman  Bendahari / Ketua Pegawai Kewangan
2  Pengerusi  Encik Mohamad Fadzli Hisyam Bin Abdul Hidayah  Peolong Akauntan
3  Timbalan Pengerusi
 Encik Mohd Shaharudin Bin Azizan  Peolong Akauntan
4  Bendahari  Cik Ariffah Rushda Binti Abdul Rahim  Peolong Akauntan
5  Setiausaha  Cik Nurul Huda Binti Yahya  Peolong Akauntan
6  Jawatankuasa  Encik Mohd Saipun Bin Manshor  Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan
7  Jawatankuasa  Encik Mohd Asri Bin Mohd Nor  Pembantu Tadbir (Kewangan)
8  Jawatankuasa  Puan Amnah Bnti Riduan  Pembantu Tadbir (Kewangan)
9  Jawatankuasa  Encik Mohammad Saiful Bin Mat Din  Pembantu Operasi
  • Privacy Policy
  • Security Policy
  • Disclaimer
  • Sitemap                                                                                                           Last Updated   : 2 Ogos 2019