JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Keselamatan

image05

Utama                          Latar Belakang               Carta Organisasi                   Galeri

 

Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerja PTJ (JKKP – PTJ) bertanggungjawab dalam aspek keselamatan & kesihatan pekerjaan di PTJ. JKKP – PTJ akan melaporkan apa jua aktiviti, mesyuarat dan insiden serta langkah – langkah pembetulan kepada Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Perkerjaan UMP (JKKPU).
 

 

 

 

 

 

 Hubungi Kami

 

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.