JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Keselamatan

image05

Utama                          Latar Belakang               Carta Organisasi                   Galeri

 

Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Pekerja PTJ (JKKP – PTJ) bertanggungjawab dalam aspek keselamatan & kesihatan pekerjaan di PTJ. JKKP – PTJ akan melaporkan apa jua aktiviti, mesyuarat dan insiden serta langkah – langkah pembetulan kepada Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Perkerjaan UMP (JKKPU).
 

 

 

 

 

 

 Hubungi Kami

 

  • Privacy Policy
  • Security Policy
  • Disclaimer
  • Sitemap                                                                                                           Last Updated   : 2 Ogos 2019