JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Kumpulan Inovasi & Kreatif (KIK) adalah merujuk kepada sekumpulan kecil pekerja daripada unit kerja yang sama atau melintasi jabatan, bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti, memilih, menganalisis masalah yang berkaitan dengan kerja dan mengemukakan cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan pihak pengurusan serta melaksanakan keputusan tersebut setelah dipersetujui.

Dalam proses mengenalpasti projek/masalah, kumpulan KIK adalah dinasihatkan supaya tidak membincangkan beberapa perkara berikut iaitu:

  1. Dasar Jabatan;
  2. Perjanjian Kesatuan;
  3. Perkara mengenai tindakan tatatertib;
  4. Hal-hal peribadi;
  5. Gaji dan elaun-elaun;
  6. Belanjawan jabatan;
  7. Syarat-syarat perkhidmatan;
  8. Pembahagian tugas;
  9. Dasar kenaikan pangkat dan;
  10. Perkara-perkara lain yang tidak ada kaitan dengan masalah kerja.


Ahli Jawatankuasa

Nama Kumpulan    :  SMART CIRCLE

Bil    Jawakuasa / Biro  Nama Jawatan
 1  Penanung                
 Encik Zainudin Bin Othman  Bendahari / Ketua Pegawai Kewangan
 2  Fasilitator  Encik Sulaiman Bin Baniyamin   Eksekutif Kanan Kewangan
 3  Penyelaras
 Puan Suhana Binti Mohd Nor
 Eksekutif 
 4  Ketua Kumpulan
 Encik Faizal Bin Husin  Penolong Akauntan Kanan
 5 Jawatankuasa  Puan Azalizawati Binti Hamdi
 Penolong Akauntan
 6  Jawatankuasa  Puan Kamilah Binti Md Yusof  Penolong Akauntan
 7  Jawatankuasa  Cik Hazieliani binti Ghazali  Penolong Akauntan
 8  Jawatankuasa  Puan Norzehan binti Mohd Razuki  Penolong Akauntan
 9  Jawatankuasa  Cik Rohani Binti Nawang  Penolong Akauntan
 10  Jawatankuasa  Encik Mohd Tarmizi Bin Bakar  Penolong Akauntan
 11  Jawatankuasa  Encik Shaharudin Bin Azizan  Penolong Akauntan
 12  Jawatankuasa  Encik Muhammad Faris Bin Muhamad  Penolong Akauntan
 13   Jawatankuasa  Encik Muhammad Radzi Bin Zulkafri  Penolong Akauntan

 

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.