JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Adalah dimaklumkan bahawa bermula Semester 2 2017/2018 (Februari 2018), Jabatan Bendahari akan melaksanakan transaksi tanpa tunai kepada semua bayaran yuran pendaftaran & yuran pengajian pelajar baharu Pascasiswazah tempatan. Bayaran boleh dibuat melalui Debit/Kredit kad, perbankan atas talian/Maybank 2U pada sebelum/hari pendaftaran. Sila pastikan had minimum kad pembayaran untuk sebarang jumlah transaksi telah dikemaskini. Sila hubungi Unit Kew. Pascasiswazah di talian 09-5492330/2326 untuk sebarang pertanyaan.

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.