Selamat Datang

 JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

VISI , MISI , OBJEKTIF

 

VISI

Memaksimakan kekayaan organisasi melalui sumber kewangan dan bukan kewangan dengan efektif dan efisyen.

MISI

Memberikan perkhidmatan kewangan dan memastikan pengurusan yang berkualiti dilaksanakan dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi menjamin kedudukan kewangan universiti kukuh dan terkawal.

OBJEKTIF

1)     Menjana pendapatan dan menyediakan sumber kewangan yang mencukupi untuk membiayai pengurusan dan pembangunan universiti.

2)     Menentukan sumber kewangan dibelanjakan mengikut had yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah universiti (LPU)

        UMP serta mengikut akta, dasar dan peraturan kewangan universiti yang telah ditetapkan.

3)     Memperakaunkan semua transaksi kewangan sepertimana yang diperuntukkan oleh akta,

        dasar dan peraturan kewangan universiti.

4)     Memberi perkhidmatan Pengurusan Kewangan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder)

 

 

 

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.