JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

AJK Promosi

AJK PROMOSI

  • Menyediakan pelan pelaksanaan aktiviti promosi PORTAL Jabatan Bendahari.

  • Memastikan pelaksanaan pelan promosi kearah membina kesedaran PORTAL Jabatan Bendahari kepada semua warga kerja.

  • Menganalisis keberkesanan aktiviti promosi yang telah dilaksanakan.

  • Merancang dan memperuntukkan perbelanjaan bagi memastikan aktiviti promosi dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang.

  • Melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran PORTAL Jabatan Bendahari di kalangan warga kerja kepada jawatanakuasa Induk.

 

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.