JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Naib Pengerusi

NAIB PENGERUSI

  • Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa sekiranya pengerusi tidak dapat mempengerusikan mesyuarat berkenaan dengan mandat yang diperuntukkan pengerusi.

  • Membantu dalam mengawasi perjalanan jawatankuasa PORTAL Jabatan Bendahari.

  • Mengawasi dan menentukan segala program atau perancangan di peringkat jawatankuasa berjalan dengan baik sebagaimana yang dirancangkan di peringkat jawatankuasa.

  • Mengawasi perjalanan biro-biro yang ditubuhkan di bawah jawatankuasa.

  • Bertanggungjawab memberikan vision pandang jauh terhadap kemajuan jawatankuasa.

  • Bertindak menasihati jawatankuasa dalam sesuatu perkara.

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.