JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Pengerusi

PENGERUSI

  • Mempengerusikan mesyuarat perancangan dan penyelarasan jawatankuasa PORTAL Jabatan Bendahari sebulan sekali.

  • Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat lain yang berkaitan dengan jawatankuasa PORTAL Jabatan Bendahari.

  • Bertanggungjawab Memastikan semua perancangan berjalan lancar.

  • Mengawasi perjalanan jawatankuasa dalam segala aspek.

  • Bertanggungjawab memberikan pandangan / cadangan terhadap pembangunan PORTAL Jabatan Bendahari.

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.