JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Setiausaha

SETIAUSAHA

  • Mengatur jadual serta memanggil mesyuarat dengan persetujuan Pengerusi.

  • Menyediakan minit mesyuarat serta mengambil tindakan sebagaimana yang telah diputuskan oleh jawatankuasa.

  • Bertanggungjawab bagi keseluruhan pentadbiran dan perancangan jawatankuasa di peringkat jawatankuasa.

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.