Selamat Datang

 JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Frequently Asked Questions - Pelajar

FAQs - Pelajar

Admission, Guide & Regulations

Penangguhan Pengajian Pelajar yang mana permohonan penangguhan pengajian yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Universiti pada sesuatu semester dan kadar yuran yang perlu dijelaskan adalah seperti berikut:

 i.   Bagi pelajar yang menangguhkan pengajian mereka dalam tempoh 14 hari semester, 
Bayaran akan dibayar balik selepas tolak bilangan hari / bulan tinggal di asrama. (Hostel setiap
hari - ijazah, asrama setiap bulan -postgraduate)
ii. Jika kelulusan diberi sebelum cuti pertengahan semester berakhir,
Pelajar perlu menyelesaikan separuh daripada yuran pengajian.
iii. Jika kelulusan diberikan selepas cuti semester pertengahan berakhir,
Pelajar perlu menyelesaikan yuran pengajian pelajar sepenuhnya
iv. Yuran lain perlu dibayar sepenuhnya untuk item ii dan iii di atas, manakala yuran asrama
adalah tertakluk kepada peraturan tarik diri dari menginap di asrama pelajar
v. Cuti Sakit
Bagi pelajar yang diluluskan penangguhan disebabkan oleh cuti sakit oleh Pihak Berkuasa Universiti di mana-mana semester,
bayaran akan dibayar balik selepas pemotongan jumlah hari /bulan tinggal di asrama adalah dipertimbangkan.
            Sila rujuk pada Peraturan Pembayaran Yuran Pelajar. 

Apabila kami mendapat pengesahan daripada Institut Pasca Siswazah (IPS) yang anda telah mengemukakan tesis anda, universiti akan kenakan bayaran perkhidmatan anda sahaja. Namun terdapat syarat-syarat tertentu untuk anda layak mendapat hak untuk kadar ini. Pada asasnya anda perlu memenuhi tempoh minimum dan maksimum pengajian.

Pelajar perlu mengemukakan salinan surat kelulusan kepada Bahagian Kewangan Pelajar, Pejabat Bendahari, Universiti Malaysia Pahang.

Selepas pelajar mendaftar untuk semester tersebut, universiti akan mengeluarkan invois kepada Kementerian Pendidikan (MOE-MyBrain15). MOE-MyBrain15 akan mengambil tempoh tertentu (lebih kurang 2 bulan) untuk mengkaji dan menyemak dokumentasi pelajar yang layak untuk menerima bayaran penajaan. Selepas universiti menerima bayaran daripada Kementerian, kami akan membayar balik (jika ada) yuran kepada pelajar dalam tempoh 14 hari bekerja. Pelajar dinasihatkan untuk memastikan mereka telah mengemukakan semua dokumen yang diperlukan seperti surat tawaran, perjanjian dan lain-lain untuk kementerian untuk mempercepatkan proses pembayaran mereka.

Sebaik sahaja Universiti menerima bayaran penaja anda, universiti akan membayar balik (jika ada) yuran kepada pelajar dalam tempoh 14 hari bekerja. Sila pastikan anda telah mengemas kini nombor akaun bank anda dan maklumat di dalam portal pelajar e-Comm untuk mempercepatkan proses. Semua bayaran akan dibuat melalui Electronic Fund Transfer (EFT).

Anda boleh melawat Portal Bendahari kami. Anda juga boleh menghubungi pejabat kami di 09-424 5336 (ijazah pertama), 09-5492330 (program pascasiswazah) atau 09-549 5337 (penajaan).

kaunter kewangan Pelajar


            
Hari bekerja biasa   :  Bermula dari jam 8:30 pagi sehingga 1:00 petang
                                                    2:00 petang sehingga 5:00 petang
            Hari Jumaat              :  8:30 pagi sehingga 12:15 petang
                                                   2:45 petang sehingga 5:00 petang

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.