Selamat Datang

 JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Frequently Asked Questions - Staf

FAQs - Staf

Maklumat staf


A : Pekeliling Perbendaharaan (1PP) 2014: Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan & Peraturan Kewangan &
     Perakaunan Universiti (PKPU 2013) & Manual Prosedur Kewangan & Akaun (MPKA).


A : Staf boleh membawa harta sekiranya telah mendapat kebenaran daripada Ketua Jabatan PTJ asal harta berkenaan.
     Walaubagaimanapun, kod daftar harta hendaklah dikemaskini dibawah kod PTJ yang baharu.


A : Harta yang dibeli menggunakan geran penyelidikan adalah dimiliki sepenuh oleh PTJ berkenaan.  Status harta
     adalah hak milik Universiti.


A : Mohon rujuk kepada Pekeliling Bendahari Tarikh dan Peraturan Pembayaran gaji bulanan setiap tahun.


A :
 Staf boleh memohon melalui e-comm UMP melalui capaian Staf management >Personal > Overtime.


A : 
Staf boleh memohon melalui e-comm UMP melalui capaian Financial Management > E-service > E- loan
     Management.


A :
 Staf perlu mendapatkan payslip gaji melalui ecomm dengan capaian Financial Management > Financial Info >
     Myfinance > Payslip.

A : Rujuk jadual di bawah:

      BULAN BAYARAN            PERUNTUKAN BULAN
Disember Januari, Februari, Mac
Mac April, Mei, Jun
Jun Julai, Ogos, September
September Oktober, November, Disember


A : Sila memo atau emailkan kepada staf Bahagian Gaji.

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.