Selamat Datang

 JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Frequently Asked Questions - Staf

FAQs - Staf

Maklumat staf


A : Sila rujuk pekeliling bendahari bagi skim Pinjaman Kenderaan dan pembiayaan Komputer dan telefon pintar
     (smartphone).


A :
 Borang boleh didapati di Bahagian Gaji, Jabatan Bendahari UMP atau melalui dilaman web  agensi tersebut.


A : 
Pembekal boleh melayari laman web UMP (http://apps.ump.edu.my/vendor/vendor/) untuk membuat pendaftaran dan
     boleh berhubung dengan Bahagian Perolehan untuk maklumat lanjut.


A : Permohonan pendahuluan staf boleh dibuat di e-community staf (Financial Management -> E-Services - > Advance
     Claim).


A : Lebihan baki wang pendahuluan boleh dibuat melalui sistem Maybank2u (Bill payment -> make a one off payment    
     education & education loans -> Universiti Malaysia Pahang (Staf) -> Repayment).


A : Pembayaran tidak berjaya tersebut adalah disebabkan maklumat akaun yang diberikan kepada pihak Jabatan Bendahari
     adalah tidak lengkap dan tidak dikemaskini.


A : Dengan mengemukakan surat justifikasi daripada Ketua Jabatan serta  mendapat kelulusan daripada Bendahari.

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.