Selamat Datang

 JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Frequently Asked Questions - Staf

FAQs - Staf

Maklumat staf


A :
 Syarikat dikehendaki berdaftar dengan UMP melalui vendor@ump secara atas talian di http://apps.ump.edu.my/vendor
     /vendor/
dan seterusnya dalam Sistem Perolehan Elektronik melalui platform SENNEGO di https://www.sennego.com
     /signup.
Syarikat dikehendaki memuat naik dokumen sokongan bagi tujuan pendaftaran dalam platform SENNEGO.


A : Ya, untuk memasuki pasaran UMP, syarikat wajib berdaftar dengan MOF dalam kod bidang bekalan atau perkhidmatan
     bagi nilai perolehan RM20,000.00 dan ke atas.


A : Kaedah bayaran
           I.  Pembayaran secara terus dikaunter penerimaan
          II.  Bayaran melalui atas talian (online)
         III.  Bayaran melalui perkhidmatan terminal bank/e-pos
         IV.  Pembayaran melalui cek atas nama BENDAHARI UMP


A : Penempatan terminal e-pos telah ditempatkan disetiap Fakulti/Jabatan /PTJ


A :
  Baki Tabung Amanah bagi fakulti atau jabatan hanya boleh disemak oleh staf unit Amanah dan Penyelidikan melalui sistem IMS. Wakil fakulti
      atau jabatan boleh menghubungi staf yang terlibat.


A : Tatacara pembukaan tabung Amanah boleh didapati melalui E-communiti - Policies - Internal Policies - Jabatan Bendahari
     - Panduan/Prosedur

     - Unit Amanah dan Penyelidikan
     - Manual pembukaan Tabung Amanah baharu


A : Tempoh pembayaran pinjaman jangka pendek, zakat dan bantuan yuran akan diproses dalam masa 1minggu setelah
     dokumen yang lengkap
diterima oleh staf Jabatan Bendahari.


A :  
Sila rujuk Portal Rasmi UMP dan log-in di bahagian E-Community > Policies > Internal Policies > Jabatan Bendahari > Polisi > Pekeliling >
        2014  > Bil 7


A :
  Sila rujuk Portal Rasmi UMP dan log-in di bahagian E-Community > Policies > Internal Policies > Jabatan Bendahari >
      Polisi > Surat Pekeliling
> 2015 > Bil 1

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.