Selamat Datang

 JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Frequently Asked Questions - Staf

FAQs - Staf

Maklumat staf


A :   Sila rujuk Portal Rasmi UMP dan log-in di bahagian E-Community > Policies > Internal Policies > Jabatan Bendahari > Polisi > Pekeliling >
        2016 > Bil 4

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.