JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Surat Pekeliling Bendahari 2014

SURAT PEKELILING BENDAHARI 2014

1. BIL. 1 TAHUN 2014

GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAT BAGI MENGURANGKAN PERBELANJAAN AWAM

(Tambahan kepada Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 2014)

2. BIL. 2 TAHUN 2014

KEMUDAHAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN BAGI PEMANDU PEGAWAI PENGURUSAN TERTINGGI GRED JUSA B DAN KE ATAS

(Tambahan kepada Pekeliling Bendahari Bil. 5 Tahun 2011)

3. BIL. 3 TAHUN 2014

PERUBAHAN NILAI PEMBELIAN TERUS BAGI PEROLEHAN UMP

4. BIL. 4 TAHUN 2014

PEKELILING DAN TAMBAHAN KEPADA TATACARA PENGURUSAN ASET

(Pekeliling Bendahari Bil. 3 Tahun 2014: Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti)

5. BIL. 5 TAHUN 2014

GARIS PANDUAN PERBELANJAAN SECARA BERHEMAH BAGI MENGAWAL PERBELANJAAN AWAM - 11 LANGKAH PERNJIMATAN

(Pindaan Surat Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2014)

5. BIL. 6 TAHUN 2014

PINDAAN HAK KELAYAKAN PEMBIAYAAN BASIKAL DAN TEMPOH BAYARAN BALIK BAGI SKIM PEMBIAYAAN KENDERAAN UMP

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.