Selamat Datang

 JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

Pemakluman Terkini

Aktiviti

team work 2

KASTURI                               Keselamatan
KIK                                         Tazkirah
5S
PORTAL

Aplikasi atas talian

 ump epayment

 

Hubungi kami

PEJABAT BENDAHARI                    

Canseleri Tun Abdul Razak 
Universiti Malaysia Pahang
26600 Pekan Pahang

Tel        :  09-424 5300
Fax       :  09-424 5333
hp:/www.ump.edu.my/

Icon UMP Helpdesk